Advokat Anders Folkman

Advokat Anders Folkman har en bred erfaring fra de fleste rettsområder.

Han innehar i tillegg en rekke styreverv.